Internationella Kvinnodagen -En dag av sorg och kamp!

Internationella Kvinnodagen -En dag av sorg och kamp!

REFLEKTIONER AV ADAM WESTERLING

AdamEfter att ha läst vad många delat kring denna viktiga dag har tankar och reflektioner kring senaste tidens möten, debatt och intryck till slut landat. Det finns en sorg kring Internationella Kvinnodagen. Missförstå mig rätt, det är sorgligt att den behövs över huvud taget! Det är lätt att tänka att ’i Sverige har vi det ju ganska bra’ och glömma att det är just den Internationella Kvinnodagen, det vill säga kvinnor i hela världen. På den globala skalan kryper vi i snigelfart fram mot förbättring, ofta tillbakahållna av traditionellt starkt mansdominerade kulturer och religiösa dogmer. Det sagt, saknas det inte problem med ’manskultur’ även i Sverige vilket nyligen var en het debatt.

Utan vetenskapliga belägg känns det som att på vissa områden, speciellt när det handlar om frihet och rättigheter för utsatta grupper av kvinnor, går det delvis bakåt i Sverige även om kvinnors situation överlag förbättras i samhället. Det kommer fler rapporter som pekar på ’samhällen i samhället’ där frihet och självbestämmande för kvinnor verkar gå åt fel håll, med ökad kontroll av tex rörelsefrihet, beteende och klädsel. När vi besökte TRIS, Tjejers Rätt i Samhället tidigare i år berättade de om en undersökning i Stockholms förorter som visade att 28% av tjejer mellan 12-18 år uppgav att de var ’mycket hårt kontrollerade’ och att 63% uppgav att de inte fick ha någon relation med någon av en annan etnicitet. Hade någon påstått detta för säg 20 år sedan hade man nog blivit utskrattad som konspirationsteoretiker.

Just detta med etnicitet och härkomst är så laddat, att frågor om kvinnors rättigheter och frihet lätt sopas under mattan när kvinnorna kommer från andra kulturer. Vissa politikers och tjänstemäns beröringsskräck kan leda till att man medvetet eller omedvetet slår dövörat till signaler man kunnat höra under tid. Debatten ’kidnappas’ ofta av grupper med en främlingsfientlig agenda som främsta mål. Därför är det viktigt att istället fokusera på goda värderingar och mänskliga rättigheter och inte låta någon klistra på en annan etikett. Kan vi enas om att personlig frihet och möjlighet att bestämma över sitt eget liv är något bra? Något vi vill att alla skall kunna ta del av, oberoende vilket kön och vilken familj man är född i? Det är i alla fall min övertygelse, en övertygelse jag anser vi måste bära med oss varje dag hela året, inte bara denna!

/Adam Westerling

, , , , , , , , ,