Vakna Uppsala – Möten med regionens utveckling i fokus

Vakna Uppsala – Möten med regionens utveckling i fokus

Vakna Uppsala är Uppsalas största frukostnätverk för näringslivet och är en naturlig mötesplats för företag där alla är välkomna. Vakna Uppsala kan liknas vid en ‘morgonsoffa’ på TV fast live på scen, där företagare och beslutsfattare träffas och får aktuella nyheter från Uppsalas review näringsliv. Tillsammans med våra partners vill vi påverka och främja utvecklingen av Uppsala samt regionen. Hållbar utveckling för Näringsliv, Miljö & Stad och Människor är nödvändigt för att  alla ska få möjlighet till ett bra liv i ett växande Uppsala och att regionen långsiktigt skall utvecklas positivt.

Näringsliv – Stad & Miljö – Människor

Näringslivet är motorn i staden och regionen, det är där vi skapar energi och resurser till samhället och det som driver innovation och företagande. Det gäller både dagens företag, och i största grad morgondagens. Hur kan vi i Uppsala på bästa sätt bidra till ett positivt företagsklimat och stötta tillväxten av  både existerande och nya företag – jobbskaparna.

Stadens och Miljöns utveckling påverkar starkt Näringslivets möjligheter och människors välmående. Både stadens och regionens utformning vad gäller infrastruktur, stadsplanering och service, samt att vi måste säkra en hållbar miljöutveckling för att Uppsala

skall fortsätta vara en bra plats att leva på. Vi vill alla verka och leva i en frisk stad med god miljö anpassad efter människors och företags behov. Hur kan vi i Uppsalaregionen på bästa sätt bidra till stadens utveckling och att hålla vår miljö frisk?

Människorna är vi som tillsammans och som individer utgör både stad och region. Att vi mår bra, både fysiskt och socialt, är viktigt för både oss som individer, för näringslivet och för en positiv utveckling av regionen som helhet. En region i stark tillväxt leder lätt till ‘växtvärk’ och problem kopplade till segregation och social splittring. Vakna Uppsala vill därför lyfta fram och stötta organisationer och projekt som arbetar för förbättrad hälsa samt motverkar främlingskap och utanförskap. Hur kan vi i Uppsala bidra till att både hjälpa andra och skapa samhörighet?

Att bidra till ett bättre Uppsala

Vakna Uppsala är ett forum och en mötesplats där vi tillsammans med våra partners och värdar vill bidra till ett bättre Uppsala. Ett Uppsala med framåtanda, hållbar miljö samt ett öppet samhällsklimat. Det är människor som gör skillnad, därför är det bara vi tillsammans som kan påverka utvecklingen.

, , ,