173 morgonpigga Vakna Uppsalabor!

173 morgonpigga Vakna Uppsalabor!

 

Äntligen är premiären för 2016 års upplaga av Vakna Uppsala genomförd. Vi vill tacka er alla 173 personer som kom i morse. Utan er – inget Vakna Uppsala!

Vi fick höra hur TRIS jobbar. Dels med sitt projekt Ronjabollen men också hur de har ett bredare perspektiv utöver fotboll och träning. Hur de arbetar med värderingar, rättigheter och skyldigheter med unga personer. Läs mer på deras hemsida  de gör ett viktigt arbete med våra unga medborgare.

Framtiden testas i Uppsala!  skall bli testbädd för Uppsalas företag och innovatörer. Henrik Cyrén berättade hur Uppsala kommun arbetar för att stötta Uppsalas näringsliv i innovationssammanhang. Mattias Lag från , som tagit fram ett innovativt hjälpmedel till alkoholberoende personer, berättade om sitt deltagande i projektet tillsammans med socialförvaltningens Ola Jeremiasen.

Mia Ulin på  säger att alla som bor i Uppsala kan ha nytta av att turismen utvecklas. Vi får fler och bättre upplevelser, restauranger och infrastruktur. Många arbetstillfällen skapas av turismen, både för VigRx Plus välutbildade, lågutbildade och flerspråkiga. Och det behövs att vi alla arbetar mot samma mål för att skapa fler intäkter till oss som driver verksamheter och i förlängningen till samhället. Om detta fick vi veta mer under morgonen.

Unga entreprenörer är de som skall starta framtidens företag. Sofi från Ung Företagsamhet Uppsala, tillsammans med Mattias Danielsson från Swedbank, berättar som den rekordstora  som går av stapeln 9:e mars i Fyrishov.

Ett välfyllt möte. Både innehållsmässigt och genom våra många besökare. Återigen tack för att ni är morgonpigga, fyllda med kreativitet och glädje som ni sprider. Notera redan nu den 3:e mars i almanackan. Då kör vi nästa frukostmöte. Det vill ni inte missa!

, , ,