Stadsmissionen – En annan del av Uppsala

Stadsmissionen – En annan del av Uppsala

Morgonmöte om mikaelsgården och kvinnobyrån

Denna morgon började med ett viktigt och gripande besök på Stadsmissionen där ansvariga för Mikaelsgården och Kvinnobyrån berättade om deras viktiga verksamheten.

Eila och Björn berättade sitt arbete på Mikaelsgården, dagverksamhet för vuxna hemlösa. Det var gripande och personliga berättelser om att växa som person samt ett brinnande engagemang för att hjälpa andra. De berättade att det var många nya hemlösa som kommit sista tiden, ofta med missbruk och eller psykiskt ohälsa som stod som ett extra hinder att få livet på rätt köl.

Karolina berättade även om Kvinnobyrån som hjälper kvinnor utsatta för våld från män i närstående relationer. Hon berättade hur det går till när kvinnorna gradvis vänjer sig vid den tilltagande kontroll och våldssituationen, samt de svåra steg att ta sig ur och vilka fällor det finns för att trilla tillbaka. De erbjuder även utbildning för föräldraskap samt har ’vänta barn’-grupper för ensamstående mammor. Ett otroligt engagemang och ett behov av att göra mer. Man ser ett stort ökande behov av mer terapi och fler boenden.

Vi glömmer lätt bort människor som inte är i ’mittfåran’ utan hamnat i marginalen. Som av olika skäl hamnat utanför det sociala digitala flödet om fantastiska maträtter, nya inredningen och alla ekologiska hemgjorda saker man gör med barnen. Som inte är ’drivna konsulter’ i den snäva betydelse som oftast kommer först till tanken, men som har andra fantastiska kvaliteter vi lätt missar i all effektivitet och snabba puckar. Steg för steg minskar utrymmet i samhället för när det kan gå fel.

I rationaliseringarnas namn minskar utrymmet för de som behöver hjälp att komma på fötter igen. Därför det så berörande att träffa eldsjälar som gör sådan nytta och man ställer sig frågan hur man kan hjälpa till. Kanske genom att lyfta frågan, att prata tydligt om det som man helst pratar tyst om. Men också att stötta organisationer som hjälper och arbetar outtröttligt för att få till förändring. Alla kan göra någonting, även om vi ensamma inte kan göra allt! Tack Björn, Eila och Karolina för ert brinnande engagemang och ert jobb för Uppsalas och människors bästa!

Vill du engagera dig för ett varmare och hjärtligare Uppsala kontakta Uppsala Stadsmission

Företag: E-post Julia Cheung

Voluntärer:  E-post Ingrid Bolin

Telefon 018 – 564021

, , , , ,