Partners

Vakna Uppsala samarbetar med ett antal partners och företag som delar vår värdegrund, vision och vill vara med och göra Uppsala bättre. De vill precis som vi bidra till ett mer inkluderande företagsklimat i vår region. Det är med hjälp av dessa partners vi gör denna mötesplats möjlig!

Att vara partner till Vakna Uppsala är ett bra sätt att både synas på nätverket och under året nå ut till nya kunder i våra kanaler. Vakna Uppsala förstärker er närvaro i Uppsala genom att tillsammans med er arbeta aktivt med att sprida ert varumärke och budskap i ett positivt sammanhang. Man ingår även i vårt partnernätverk som är med och påverkar Vakna Uppsalas utveckling och innehåll.

Är Du intresserad att bli Partner i Vakna Uppsala och ingå i vårt partnernätverk, vara Frukostvärd eller på annat sätt synas? Välkommen att KONTAKTA OSS så bokar vi ett möte tillsammans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediehuset UNT deltar i Uppsala. I idrotten, kulturen och inte minst i näringslivet. Vakna Uppsala är ett av de nätverk vi medverkar i, UNT har varit med från starten. Till skillnad mot de flesta andra nätverk är Vakna Uppsala kostnadsfritt för gästerna, men med minst lika välfyllt innehåll och en bra blandning av t ex entreprenörskap, inspiration och CSR.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. För oss är Vakna Uppsala en bra plattform för att lyfta företagsamheten i alla dess former och visa på vikten av ett gott företagsklimat.

Uppsala kommun arbetar strategiskt för att vara en av Sveriges ledande näringslivskommuner med hållbarhet som fokus. En viktig del i arbetet är att vara med och skapa goda mötesplatser där företagare, organisationer, akademi, politiker och tjänstemän möts och både diskuterar och får information om aktuella frågor. Vakna Uppsala fyller en viktig funktion för detta i kommunen.

Uppstuk är Uppsala studentkonsulter, bryggan mellan näringslivet och studenterna på Uppsala universitet. Vi ger våra kunder tillgång till kvalificerad arbetskraft och kontakt med sina framtida anställda samtidigt som vi ger Uppsalas studenter ett kvalificerat extrajobb och relevant arbetslivserfarenhet.

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som  utbildar i entreprenörskap och företagande från grundskolans tidiga år till gymnasiet. För Ung Företagsamhet i Uppsala län är det en självklarhet att var med i nätverket Vakna Uppsala. Här skapas nya kontakter och de befintliga stärks. Som ideell organisation är det oerhört viktigt att få ut  vårt budskap. Uppsala växer och vi med dem. Tillsammans gör vi skillnad.

Handelsbanken är en decentraliserad bank med stark lokal förankring. Vi värdesätter långsiktiga relationer och nöjda kunder. Under 2015 har vi fått utmärkelserna Årets företagsbank och årets småföretagsbank. Handelsbanken är den bank i Europa som har högst kreditrating. Handelsbanken är Sveriges äldsta börsnoterade bolag. Vi är med i vakna Uppsala då det ger ytterst bra möjligheter att skapa värdefulla kontakter med företag i näringslivet och kommun, vilket ger bra förutsättningar att medverka och stödja tillväxten i Uppsala.

Almi Företagspartner är Din partner på tillväxtresan.

Lån, strategisk rådgivning, mentorskap eller inspiration inför nästa viktiga steg – vi på Almi fungerar som din guide och resekompis på tillväxtresan. Var på vägen ditt företag än befinner sig. Vi vill med vårt partnerskap med Vakna Uppsala bidra till och nå ut till fler företag i hållbar tillväxt oberoende av bransch.

Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är arbetsförmedlingens viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. För oss är Vakna Uppsala en viktig mötesplats där vi kan träffas för lyssna in arbetsgivares behov och öka vår tillgänglighet och synlighet ute i näringslivet.

Vår vision: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
I Uppsala-Knivsta har vi en arbetsgivarsektion som har sitt fokus mot arbetsgivare. Vi jobbar med rekrytering, urvalsuppdrag och rådgivning. Uppsala-Knivsta har även en Företagsrådgivare och en jobbsökare.

Poolia är ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Vi bidrar till att få verksamheter att utvecklas och växa genom att skapa högpresterande team av ambitiösa medarbetare. Vakna Uppsala är för oss ett viktigt forum för att tillsammans med näringslivet och kommunen göra vår expansiva region attraktiv att bo, leva och arbeta i.

Uppsala Konsert & Kongress har en stark position som kulturcentrum och mötesplats. Vi bidrar till att stärka Uppsala som besöks- och evenemangsstad och att utveckla Uppsala som en attraktiv och hållbar kommun. Vi brinner lite extra för alla typer av spännande möten och Vakna Uppsala är därav en naturlig partner för oss.