partners

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. För oss är Vakna Uppsala en bra plattform för att lyfta företagsamheten i alla dess former och visa på vikten av ett gott företagsklimat

Arbetsformedlingen

Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är arbetsförmedlingens viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. För oss är Vakna Uppsala en viktig mötesplats där vi kan träffas för lyssna in arbetsgivares behov och öka vår tillgänglighet och synlighet ute i näringslivet.

Vår vision: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
I Uppsala-Knivsta har vi en arbetsgivarsektion som har sitt fokus mot arbetsgivare. Vi jobbar med rekrytering, urvalsuppdrag och rådgivning. Uppsala-Knivsta har även en Företagsrådgivare och en jobbsökare.

ALMI

Almi är din partner på tillväxtresan. Med affärsutveckling, lån och riskkapital skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen och besitter en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt. Med vårt partnerskap med Vakna Uppsala vill vi bidra till flera företags utveckling, oavsett bransch. Vi investerar i framtida tillväxt.

ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som utbildar i entreprenörskap och företagande från grundskolans tidiga år till gymnasiet. För Ung Företagsamhet i Uppsala län är det en självklarhet att var med i nätverket Vakna Uppsala. Här skapas nya kontakter och de befintliga stärks. Som ideell organisation är det oerhört viktigt att få ut vårt budskap. Uppsala växer och vi med dem. Tillsammans gör vi skillnad.

Uppsala kommun

Uppsala kommun arbetar strategiskt för att vara en av Sveriges ledande näringslivskommuner med hållbarhet som fokus. En viktig del i arbetet är att vara med och skapa goda mötesplatser där företagare, organisationer, akademi, politiker och tjänstemän möts och både diskuterar och får information om aktuella frågor. Vakna Uppsala fyller en viktig funktion för detta i kommunen.

Uppstuk

Uppstuk är Uppsala studentkonsulter, bryggan mellan näringslivet och studenterna på Uppsala universitet. Vi ger våra kunder tillgång till kvalificerad arbetskraft och kontakt med sina framtida anställda samtidigt som vi ger Uppsalas studenter ett kvalificerat extrajobb och relevant arbetslivserfarenhet

Uppsala Nya Tidning

Mediehuset UNT deltar i Uppsala. I idrotten, kulturen och inte minst i näringslivet. Vakna Uppsala är ett av de nätverk vi medverkar i, UNT har varit med från starten. Till skillnad mot de flesta andra nätverk är Vakna Uppsala kostnadsfritt för gästerna, men med minst lika välfyllt innehåll och en bra blandning av t ex entreprenörskap, inspiration och CSR.

Uppsala konsert och kongress

Uppsala Konsert & Kongress har en stark position som kulturcentrum och mötesplats. Vi bidrar till att stärka Uppsala som besöks- och evenemangsstad och att utveckla Uppsala som en attraktiv och hållbar kommun. Vi brinner lite extra för alla typer av spännande möten och Vakna Uppsala är därav en naturlig partner för oss

I-Hus

IHUS är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre.

Vårat syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i.

Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.Vakna Uppsala ger oss möjlighet att bibehålla och knyta kontakter inom Uppsalas näringsliv.

Svenska Kyrkans Internationella Arbete

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete