partners

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. För oss är Vakna Uppsala en bra plattform för att lyfta företagsamheten i alla dess former och visa på vikten av ett gott företagsklimat

ALMI

Almi är din partner på tillväxtresan. Med affärsutveckling, lån och riskkapital skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen och besitter en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt. Med vårt partnerskap med Vakna Uppsala vill vi bidra till flera företags utveckling, oavsett bransch. Vi investerar i framtida tillväxt.

ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som utbildar i entreprenörskap och företagande från grundskolans tidiga år till gymnasiet. För Ung Företagsamhet i Uppsala län är det en självklarhet att var med i nätverket Vakna Uppsala. Här skapas nya kontakter och de befintliga stärks. Som ideell organisation är det oerhört viktigt att få ut vårt budskap. Uppsala växer och vi med dem. Tillsammans gör vi skillnad.

Uppsala kommun

Uppsala kommun arbetar strategiskt för att vara en av Sveriges ledande näringslivskommuner med hållbarhet som fokus. En viktig del i arbetet är att vara med och skapa goda mötesplatser där företagare, organisationer, akademi, politiker och tjänstemän möts och både diskuterar och får information om aktuella frågor. Vakna Uppsala fyller en viktig funktion för detta i kommunen.

Uppstuk

Uppstuk är Uppsala studentkonsulter, bryggan mellan näringslivet och studenterna på Uppsala universitet. Vi ger våra kunder tillgång till kvalificerad arbetskraft och kontakt med sina framtida anställda samtidigt som vi ger Uppsalas studenter ett kvalificerat extrajobb och relevant arbetslivserfarenhet

Uppsala Nya Tidning

Mediehuset UNT deltar i Uppsala. I idrotten, kulturen och inte minst i näringslivet. Vakna Uppsala är ett av de nätverk vi medverkar i, UNT har varit med från starten. Till skillnad mot de flesta andra nätverk är Vakna Uppsala kostnadsfritt för gästerna, men med minst lika välfyllt innehåll och en bra blandning av t ex entreprenörskap, inspiration och CSR.

Uppsala konsert och kongress

Uppsala Konsert & Kongress har en stark position som kulturcentrum och mötesplats. Vi bidrar till att stärka Uppsala som besöks- och evenemangsstad och att utveckla Uppsala som en attraktiv och hållbar kommun. Vi brinner lite extra för alla typer av spännande möten och Vakna Uppsala är därav en naturlig partner för oss

I-Hus

IHUS är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre.

Vårat syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i.

Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.Vakna Uppsala ger oss möjlighet att bibehålla och knyta kontakter inom Uppsalas näringsliv.

Act Svenska Kyrkan

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vi är med i Vakna Uppsala för att det är en mötesplats där engagerade företagare, människor och organisationer möts för att bidra en positiv utveckling.

https://www.svenskakyrkan.se/act

Randstad

Randstad är världsledande inom HR-tjänster och erbjuder konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Förenklat har vi två viktiga uppdrag: att hjälpa människor att nå sina karriärdrömmar, samt att hjälpa företag och organisationer att utvecklas och nå framgång med rätt medarbetare. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward.

Vi är partners till Vakna Uppsala eftersom det är en arena för mänskliga möten.

StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är idag Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar runt om i landet. Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, opinionsbildning och nätverkande.  Vi är partners till Vakna Uppsala för att kunna hjälpa fler företag utvecklas och växa!

Karlholm Strand – Havsnära boende.

Karlholm Strand skapar förutsättningarna för ett havsnära boende, service och verksamheter med den 3.2 kilometer långa strandtomt som finns tillgänglig. Den gamla upprustade bebyggelsen tillsammans med den nya kommer ge hela Karlholm ett helt nytt ansikte mot havet och skärgården och skapa bra boende och liv för många både människor och företag.

Accountor

Accountor älskar att arbeta för sina kunder – genom att hjälpa dem leverera bättre resultat, förbättra sina kunders ekonomiska utveckling.

Accountor erbjuder lösning efter behov och kan ge en helhetslösning med löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning, HR-frågor och skatterådgivning. Vi hjälper alla företag, men det är många av våra 300 konsulter som jobbar med bioteknik- läkemedels- och medicinteknikföretag på företagets åtta svenska kontor. I Uppsala sitter vi på Kungsgatan 47. Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är partners till Vakna Uppsala för att kunna stötta och hjälpa fler företag till framgång.

www.accountor.se