Vakna Uppsala Tisdag 2:a April 2019

02/04-2019
06:45 - 08:45

Sverige har byggts av företagen och människorna som jobbade där. Deras berättelser är en del av allas vår samhällshistoria. Samtidigt är varje enskilt företags historia en unik strategisk tillgång just för det företaget – om den bara används. Näringslivsorganisationen Centrum för Näringslivshistoria bevarar företags historiska material och hjälper dem sedan att aktivera den i affärsstödjande historiebruk.  De är baserade i Bromma – men driftar sedan förra året verksamheten för Uppsalas egen lokala Företagens Historia i Uppsala län.  Och den 25 april anordnar de ett halvdagseminarium i Uppsala om hur historien kan användas som en strategisk tillgång – eller history marketing, som det heter.  Redan nu får vi möta Anders Sjöman, som berättar mer om Centrum för Näringslivshistoria arbetar och hur företag kan jobba med aktivt historiebruk.  Dessutom möter vi hans kollega, arkivpedagogen Anahi Davila, som berättar hur man kan arbeta med företagshistoria i skolan.

 

Bona Postulata betyder goda förutsättningar. Med priset vill man uppmuntra företag med säte i Uppsala län med tillväxtpotential. Inte bara med blommor och diplom utan med utbildning och kontakter för att komma framåt i utvecklingen.

Vi träffar årets UF-Företag Uppsala län, Normdesign UF, som genom sin normbrytande målarbok utmanar invanda tankemönster och roller.